Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka, skladovanie a odosielanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre zd...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
09/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2016/C3/008
Dodávka, skladovanie a odosielanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu prísť do kontaktu s vysoko infekčnými ochoreniami (IDHC).
Toto obstarávacie konanie sa týka dodávky, skladovania a odosielania osobných ochranných prostriedkov (OOP) pre zdravotníckych pracovníkov (HCW), ktorí môžu prísť do kontaktu s vysoko infekčnými ochoreniami (IDHC) v európskych zdravotníckych zariadeniach.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/03/2016 00:00
09/05/2016 16:00
18/05/2016 09:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Osobné prostriedky na ochranu očí Požadujú sa 3 druhy osobných prostriedkov na ochranu očí: plynotesné, ochrana pred rozstrekom, tvárový ochranný štít (pozri súťažné podklady).
Časť 2 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov Polovičné masky s filtrom na ochranu pred časticami: klasifikácia FFP1, FFP2, FFP3 (pozri súťažné podklady).
Časť 3 Ochranné rukavice Požadujú sa 3 druhy ochranných rukavíc: — ochranné rukavice proti chemickým látkam a mikroorganizmom (1-vrstvové rukavice), — ochranné rukavice proti chemickým látkam a mikroorganizmom (2-vrstvové rukavice), — ochranné rukavice proti chemickým látkam. (Pozri súťažné podklady).
Časť 4 Ochranný odev proti infekčným patogénom Ochranný odev proti infekčným patogénom: kombinézy a samostatné kapucne s golierom (pozri súťažné podklady).
Časť 5 Pracovná obuv Pracovná obuv (pozrite súťažné podklady).
Časť 6 Nemocničný funkčný odev Nemocničný funkčný odev: jednorazové zástery, nepriepustné plášte, chirurgický odev.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 055-091134 Oznámenie o obstarávaní 18/03/2016 00:00