Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technické/vedecké poradenské služby týkajúce sa bezpečnosti moderných a autonómn...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/03/2023
Dátum uzávierky:
18/04/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2023/OP/0462-PIN
Technické/vedecké poradenské služby týkajúce sa bezpečnosti moderných a autonómnych vozidiel
Oddelenie udržateľnej dopravy v rámci riaditeľstva pre energetiku, dopravu a klímu je zapojené do výskumných činností v oblasti podpory rozvoja, uplatňovania a monitorovania právnych predpisov týkajúcich sa typového schvaľovania vozidiel na európskej úrovni, ako aj na úrovni OSN.Okrem toho sa nariadením (EÚ) 858/2018 zaviedol povinný dohľad nad trhom s cieľom overiť, či vozidlá spĺňajú príslušné požiadavky týkajúce sa výfukových emisií aj bezpečnosti.JRC je útvarom Komisie, ktorý vykonáva overovanie súladu podľa článku 9 uvedeného nariadenia. S cieľom posilniť spôsobilosť JRC poskytovať požadovanú podporu generálnym riaditeľstvám zodpovedným za príslušné právne predpisy potrebuje JRC pomoc odborníkov v špecifických oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou vozidiel.Cieľom tohto konania je uzatvoriť rámcovú zmluvu na technické a vedecké poradenské služby v oblasti bezpečnosti moderných a autonómnych vozidiel.
Služby
Plánovaná výzva na predkladanie ponúk uverejnená v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
71311200
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
34996000
71313000
71356300
71311200
71241000
Podmienky účasti
Míľniky
03/03/2023 00:00
18/04/2023 04:10
24/03/2023
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 045-128531
Predbežné oznámenie
03/03/2023 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/IPR/2023/OP/0462
Technické/vedecké poradenské služby týkajúce sa bezpečnosti moderných a autonómn...
Oznámenie o obstarávaní