Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup technického vybavenia na hraničné kontroly: endoskopy a spektrometre
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/06/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
24/07/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/2023/OP/255/JL
Nákup technického vybavenia na hraničné kontroly: endoskopy a spektrometre
Agentúra Frontex plánuje nákup endoskopov a spektrometrov. Endoskopy sa majú používať pri hraničných kontrolách na povolených hraničných priechodoch predovšetkým pri kontrole vozidiel, nákladných vozidiel, kontajnerov s cieľom detegovať nelegálne osoby a nezákonný tovar. Účelom produktu je skontrolovať (prezerať/vykonať inšpekciu) kontajnery, palivové nádrže, priehradky s cieľom odhaliť skryté predmety/osoby v ťažko dostupných priestoroch. Spektrometre sa majú používať najmä pri kontrole rôznych látok, ktoré sa nachádzajú u osôb prechádzajúcich cez hraničné priechody. Tieto zariadenia používajú spektrálnu detekčnú metódu založenú na fenoméne rozptylu monochromatického svetla (Raman).
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
1,000,000.00 EUR
35120000
Podmienky účasti
Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený vykonať obstarávanie podľa svojho vnútroštátneho práva. Požadovaný dôkaz: kópia úradného dokumentu (register spoločností, úradný vestník atď.), ktorým sa potvrdzuje, že uchádzač už má štatút uznaného právneho subjektu a je zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/06/2023 00:00
24/07/2023 11:00
24/07/2023 12:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Endoskopy
Endoskopy sa majú používať pri hraničných kontrolách na povolených hraničných priechodoch predovšetkým pri kontrole vozidiel, nákladných vozidiel, kontajnerov s cieľom detegovať nelegálne osoby a nezákonný tovar. Účelom produktu je skontrolovať (prezerať/vykonať inšpekciu) kontajnery, palivové nádrže, priehradky s cieľom odhaliť skryté predmety/osoby v ťažko dostupných priestoroch.
Časť 2
Spektrometre
Spektrometre sa majú používať najmä pri kontrole rôznych látok, ktoré sa nachádzajú u osôb prechádzajúcich cez hraničné priechody. Tieto zariadenia používajú spektrálnu detekčnú metódu založenú na fenoméne rozptylu monochromatického svetla (Raman).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 125-398120
Korigendum
03/07/2023 00:00
2023/S 110-345362
Oznámenie o obstarávaní
09/06/2023 00:00