Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie služieb na podporu európskej platformy na riešenie problému nelegál...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2016/005.
Obstarávanie služieb na podporu európskej platformy na riešenie problému nelegálnej práce.
Toto obstarávanie služieb bude uvádzať do praxe misie, ciele a činnosti európskej platformy na rozšírenie spolupráce pri riešení problému nelegálnej práce, ako je definované zákonodarcom. Úlohy v rámci tohto obstarávania služieb si vyžadujú vysokokvalitné vstupy zo strany odborníkov v rôznych oblastiach, interdisciplinárne myslenie a dôslednú koordináciu s cieľom pomáhať Komisii a európskej platforme pri vývoji komplexného a koherentného konceptu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
02/04/2016 00:00
10/06/2016 17:00
20/06/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 065-111739
Oznámenie o obstarávaní
02/04/2016 00:00