Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Externé poskytovanie služieb v oblasti IT: Odborné znalosti na realizáciu a údrž...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Finance
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/05/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
14/06/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
EP/FINS 2023-114
Externé poskytovanie služieb v oblasti IT: Odborné znalosti na realizáciu a údržbu projektov oddelenia kompetenčného centra FMS PE/FINS-FMS23
Predmetom obstarávania je poskytnúť odborné znalosti v oblasti IT na realizáciu nových projektov SAP, ako aj opravnú, adaptačnú a vývojovú údržbu projektov riadených oddelením kompetenčného centra FMS a na základe platforiem S4/HANA a BW4/HANA. V tejto súvislosti sa adaptačná údržba týka nevyhnutnej modernizácie novej verzie platformy S4/HANA a BW4/HANA (v priemere každé tri roky) a vývojovej údržby existujúcich funkcií už realizovaných projektov.Oddelenie FMS bude riadiť tri projekty SAP: FMS (systém finančného riadenia), HCM (ľudský kapitál pre poslanca Európskeho parlamentu) a BW4HANA (manažérske podávanie správ). Preto sa na všetky z nich bude vzťahovať opravná, adaptačná a vývojová údržba.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
42,000,000.00 EUR
42,000,000.00 EUR
72200000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72500000
72600000
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
08/05/2023 00:00
14/06/2023 23:59
21/06/2023 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 089-272957
Oznámenie o obstarávaní
08/05/2023 00:00