Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
„Služby dizajnu výstavy a interiéru pre návštevnícke centrum Parlamentárium v Br...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2016/68.
„Služby dizajnu výstavy a interiéru pre návštevnícke centrum Parlamentárium v Bruseli a súvisiace zariadenia pre návštevníkov v členských štátoch EÚ“.
Cieľom zákazky je vybrať poskytovateľa služieb, ktorý prevezme všeobecné úlohy plánovania, pokiaľ ide o vytvorenie nových alebo obnovu existujúcich zariadení pre návštevníkov Európskeho parlamentu, kombinujúc architektonické plánovanie s plánovaním komunikatívnych aspektov.Hlavnou myšlienkou je preniesť úspešný koncept „Paramentárium – Európske návštevnícke centrum v Bruseli“ na menšie podujatia v členských štátoch a zároveň vypracovať lepšiu identitu značky pre jeho zariadenia pre návštevníkov.Dodávateľ predovšetkým:— vytvorí dizajn interiéru a výstavy pre jednotlivé projekty vrátane grafického dizajnu, mediálneho plánovania a na požiadanie aj konštrukčného plánu,— bude pomáhať Európskemu parlamentu pri príprave postupov verejného obstarávania na účel realizácie dizajnu,— bude dohliadať na realizáciu časti projektov, ktoré mu boli pridelené, vrátane inštalácie a testovania.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
19/03/2016 00:00
Nie je k dispozícii
29/08/2016 17:00
20/04/2016 17:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 121-214283
Korigendum
25/06/2016 00:00
2016/S 097-173077
Korigendum
21/05/2016 00:00
2016/S 056-092686
Oznámenie o obstarávaní
19/03/2016 00:00