Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby dočasných zamestnancov.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
01/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
2016/EJ/01/PO.
Služby dočasných zamestnancov.
Do rozsahu tohto obstarávacieho konania patrí výber max. 3 dodávateľov (spoločnosti sprostredkúvajúce dočasných zamestnancov), ktorí sú schopní poskytovať Eurojustu služby dočasných zamestnancov, ako sa uvádza v technických špecifikáciách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/06/2016 00:00
01/08/2016 13:00
03/08/2016 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 124-221555
Oznámenie o obstarávaní
30/06/2016 00:00