Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právne, ekonomické a technické poradenstvo v oblastiach energetiky, mobility a d...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/ENER/SRD/2016-498.
Právne, ekonomické a technické poradenstvo v oblastiach energetiky, mobility a dopravy.
Európska komisia, najmä čo sa týka riaditeľstva so spoločnými zdrojmi Generálneho riaditeľstva pre energetiku a Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu, vypisuje výzvu na súťaž na poskytovanie služieb, ktorá pozostáva zo 6 častí. Cieľom viacnásobnej rámcovej zmluvy s obnovením súťaže je poskytnúť Komisii v krátkej dobe vysokokvalifikované externé poradenstvo v oblasti návrhu, prípravy a realizácie politík, iniciatív a legislatívnych návrhov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
19/04/2016 00:00
10/06/2016 23:59
17/06/2016 09:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Právna pomoc v oblasti energetiky Pozri oddiel 3.2 súťažných podkladov.
Časť 2 Ekonomická pomoc v oblasti energetiky Pozri oddiel 3.2 súťažných podkladov.
Časť 3 Odborná pomoc v oblasti energetiky Pozri oddiel 3.2 súťažných podkladov.
Časť 4 Právna pomoc v oblasti mobility a dopravy Pozri oddiel 3.2 súťažných podkladov.
Časť 5 Ekonomická pomoc v oblasti mobility a dopravy Pozri oddiel 3.2 súťažných podkladov.
Časť 6 Odborná pomoc v oblasti mobility a dopravy Pozri oddiel 3.2 súťažných podkladov.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 099-176453 Korigendum 25/05/2016 00:00
2016/S 076-132762 Oznámenie o obstarávaní 19/04/2016 00:00