Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Lekárske služby pre zamestnancov EIOPA, rozdelené na 2 časti.
Obstarávateľ:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIOPA/OP/051/2016.
Lekárske služby pre zamestnancov EIOPA, rozdelené na 2 časti.
Poskytovanie služieb požadovaných pre lekárske prehliadky pred nástupom do zamestnania a ročné lekárske vyšetrenia (časť 1) a poskytovanie služieb požadovaných na zabezpečenie toho, aby pracovné prostredie v priestoroch EIOPA splnilo príslušné požiadavky ochrany zdravia pri práci, ako je v zákonoch a nariadeniach v Nemecku a EÚ, a aby orgán splnil príslušné požiadavky týkajúce sa monitorovania zdravia zamestnancov, ako je stanovené v služobnom poriadku EÚ (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
02/04/2016 00:00
10/05/2016 17:00
17/05/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie služieb odporúčaných zdravotným strediskom
Poskytovanie služieb požadovaných pre lekárske prehliadky pred nástupom do zamestnania a ročné lekárske vyšetrenie.
Časť 2
Poskytovanie služieb zdravotným poradcom
Poskytovanie služieb požadovaných na zabezpečenie toho, aby pracovné prostredie v priestoroch EIOPA spĺňalo príslušné požiadavky ochrany zdravia pri práci, ako je v zákonoch a nariadeniach v Nemecku a EÚ, a aby orgán spĺňal príslušné požiadavky týkajúce sa monitorovania zdravia zamestnancov, ako je stanovené v služobnom poriadku EÚ.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 065-111720
Oznámenie o obstarávaní
02/04/2016 00:00