Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizovanie medzipodnikových a medziklastrových podujatí a podujatí s podnikmi...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
31/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2016/003.
Organizovanie medzipodnikových a medziklastrových podujatí a podujatí s podnikmi a klastrami EÚ a tretích krajín pri príležitosti dôležitých medzinárodných veľtrhov v rámci a mimo EÚ.
V rámci projektu sa bude podporovať organizovanie podujatí medzi EÚ a tretími stranami pri príležitosti veľkých medzinárodných veľtrhov v rámci a mimo EÚ vrátane medzipodnikových a medziklastrových stretnutí, informačných podujatí a stretnutí medzi podnikmi a klastrami atď. – počas 2 rokov sa má uskutočniť 10 veľtrhov. Tento projekt bude založený na spolupráci medzi Európskou komisiou a aktérmi a agentúrami členských štátov, ktoré sa zaoberajú internacionalizáciou malých a stredných podnikov, uskutoční sa prostredníctvom výzvy na súťaž.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/04/2016 00:00
26/05/2016 23:59
Nie je k dispozícii
31/05/2016 23:59
07/06/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 074-128264 Oznámenie o obstarávaní 15/04/2016 00:00