Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie služieb na uplatňovanie emisných noriem pre emisie ľahkých úžitkový...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/07/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
07/09/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.3/SER/2012/0040.
Obstarávanie služieb na uplatňovanie emisných noriem pre emisie ľahkých úžitkových vozidiel Euro 6 v EÚ a porovnanie noriem Euro 6 s medzinárodnými emisnými normami.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre podnikanie (GR ENTR) a Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV) vidia potrebu uskutočniť štúdiu s cieľom informovať v rámci diskusie so zainteresovanými stranami o uplatňovaní noriem Euro 6, predovšetkým o nákladoch a čase v súvislosti s realizáciou technológií potrebných pre pripravované emisné normy Euro 6. S cieľom nasmerovať súčasnú diskusiu je okrem toho potrebné pozrieť sa na normy Euro 6 v medzinárodných súvislostiach a porovnať ich s emisnými normami platnými v iných častiach sveta. Všeobecným cieľom poverenia je poskytnúť podporu Komisii pri jej uplatňovaní právnych predpisov Euro 5/6. Právne predpisy vyžadujú, aby Komisia navrhla metódu testovania emisií Euro 6, čo predstavuje emisie za „bežných podmienok“. S týmto cieľom chce Komisia priblížiť metodiku testovania emisií v reálnom svete a spoľahlivé metódy štatistického hodnotenia a to najneskôr do roku 2013. Toto obstarávanie podporuje túto činnosť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/07/2012 00:00
Nie je k dispozícii
07/09/2012 23:59
18/09/2012 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 144-240130
Oznámenie o obstarávaní
28/07/2012 00:00