Údaje o výzve na predloženie ponúk

La date limite de soumission des offres est postposée au 20/05/2016 à 17h30 et la date d'ouverture des offres au 27/05/2016 à 10h00.
Názov:
Služby prenájmu a nákupu týkajúce sa vysoko objemových digitálnych tlačiarní/kop...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
20/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.02/PO/2016/008/700
Služby prenájmu a nákupu týkajúce sa vysoko objemových digitálnych tlačiarní/kopírovacích strojov vrátane softvéru, údržby, aktualizácií, príslušenstva, vybavenia na končenú úpravu a súvisiacich služieb.
Zákazka sa bude týkať prenájmu (95 %) alebo nákupu (5 %) kompletných alebo časti systémov na prípravu, tlač a úpravu dokumentov. Toto bude zahŕňať: * dodávku, inštaláciu a uvedenie do prevádzky strednoobjemových a vysokoobjemových digitálnych kopírovacích strojov na hárkovú tlač a rôznych vybraných alternatív, * dodávku úplnej technickej a obchodnej dokumentácie, ako aj všetkých návodov na použitie, príručiek na údržbu a bezpečnostných manuálov, * viacúčelovú údržbu, * odstránenie prenajatého zariadenia na konci zmluvy a, na žiadosť, aj starých strojov, * zabezpečenie obsluhy na žiadosť, ktorá je spôsobilá na prácu v rôznych tlačiarenských centrách inštitúcií na zariadeniach vymedzených v každej časti, ktorej bude v prípade potreby poskytnuté školenie, a súvisiace služby (sťahovanie a opätovná inštalácia strojov, automatizácia výrobných procesov, menší integračný rozvoj, zabezpečenie dokumentov).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
30/03/2016 00:00
20/05/2016 17:30
27/05/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytnutie (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 500 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 100 strán za minútu.
Rozsah: 12 strojov.
Časť 2
Poskytnutie (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 1 000 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 200 strán za minútu.
6 strojov.
Časť 3
Poskytnutie (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych farebných a čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 250 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 70 strán za minútu.
17 strojov.
Časť 4
Dodávka (v rámci prenájmu alebo nákupu) digitálnych farebných a čiernobielych tlačiarní/kopírovacích strojov s kapacitou viac ako 350 000 kópií mesačne a s výrobnou rýchlosťou nad 80 strán formátu A4 za minútu.
15 strojov.
Časť 5
Offline vybavenie na konečnú úpravu (sedlové zošívačky, stroje na horúce viazanie, rezacie stroje atď.)
9 strojov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 070-121423
Korigendum
09/04/2016 00:00
2016/S 062-106286
Oznámenie o obstarávaní
30/03/2016 00:00