Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vplyvy povolenia podľa nariadenia REACH.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
06/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
Vplyvy povolenia podľa nariadenia REACH.
Cieľom tejto štúdie je získať dôkazy o merateľných účinkoch (pozitívne aj negatívne) povolenia. S týmto cieľom by mal dodávateľ zhromaždiť dôkazy o nákladoch a výhodách pre podniky, orgány, spoločnosť a životné prostredie. K výhodám by mali patriť predovšetkým tie, ktoré vyplývajú z nahradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) menej nebezpečnými látkami alebo technológiami a/alebo z lepšej kontroly rizík, ak budú naďalej používané, pretože alternatívy nie sú vhodné či dostupné. Štúdia prispeje k prípravnej činnosti pre správu o REACH na rok 2017 a mala by sa vykonať so zohľadnením plánu, ktorý vypracovala Komisia na tento účel, ako aj na základe usmernení Európskej komisie pre hodnotenia. V tejto súvislosti by mala štúdia poskytnúť prehľad o účinkoch povolenia a mali by sa v nej zistiť zbytočné administratívne zaťaženia. Táto zmluva o obstarávaní služieb by mala ísť viac do hĺbky s cieľom určiť a kvantifikovať účinky povolenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/04/2016 00:00
06/06/2016 16:00
09/06/2016 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 084-147733
Oznámenie o obstarávaní
29/04/2016 00:00