Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup údajov „Sadzby“ a „Postupy a formality“ pre databázu Komisie o prístupe na...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
27/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE-16/G3/G07
Nákup údajov „Sadzby“ a „Postupy a formality“ pre databázu Komisie o prístupe na trh (MADB) v období od 1.1.2017 do 31.12.2018 pre 13 colných území, 26 častí.
Poskytnutie a aktualizácia údajov pre MADB (http://madb.europa.eu) v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú: — dovozných ciel a daní vzťahujúcich sa na 13 určených colných území, ktoré budú obsiahnuté v časti „Sadzby“ databázy MADB, — dovozných postupov a formalít vzťahujúcich sa na 13 určených colných území, ktoré budú obsiahnuté v časti „Postupy a formality“ databázy MADB.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
11/05/2016 00:00
27/07/2016 16:00
04/08/2016 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Konžská demokratická republika – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Konžskej demokratickej republike, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 2
Uganda – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Ugande, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 3
Benin – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Benine, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 4
Guinea – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Guinei, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 5
Mali – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Mali, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 6
Botswana – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Botswane, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 7
Namíbia – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Namíbii, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 8
Madagaskar – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných na Madagaskare, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 9
Zimbabwe – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Zimbabwe, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 10
Libéria – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Libérii, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 11
Laos – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Laose, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 12
Kambodža – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Kambodži, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 13
Mjanmarsko/Barma – dovozné clá a dane
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných ciel a vnútroštátnych daní platných v Mjanmarsku/Barme, pre časť „Sadzby“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 14
Konžská demokratická republika – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Konžskej demokratickej republike, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 15
Uganda – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Ugande, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 16
Benin – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Benine, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 17
Guinea – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Guinei, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 18
Mali – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Mali, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 19
Botswana – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Botswane, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 20
Namíbia – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Namíbii, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 21
Madagaskar – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných na Madagaskare, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 22
Zimbabwe – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Zimbabwe, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 23
Libéria – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Libérii, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 24
Laos – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Laose, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 25
Kambodža – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Kambodži, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Časť 26
Mjanmarsko – dovozné formality
Poskytnutie a aktualizácia údajov v období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ktoré sa týkajú dovozných formalít platných v Mjanmarsku, pre časť „Postupy a formality“ v rámci databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné po zadaní 4-ciferného alebo 6-ciferného HS kódu alebo opisu tovaru. Databáza MADB je k dispozícii na adrese: http://madb.europa.eu
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 090-159489
Oznámenie o obstarávaní
11/05/2016 00:00