Údaje o výzve na predloženie ponúk

The submission deadline is extended until 29 August 16:00. Submitting (or resubmitting) of offers is possible.
Názov:
Poradenské služby v súvislosti s kontrolou úplnosti a súladu vnútroštátnych opat...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
556/PP/2016/FC.
Poradenské služby v súvislosti s kontrolou úplnosti a súladu vnútroštátnych opatrení na transpozíciu a iné služby právneho posúdenia, čo sa týka práva EÚ v oblasti verejného obstarávania.
Následne po úradnom oznámení o vnútroštátnych opatreniach na transpozíciu zo strany členských štátov si Komisia vyžiada posúdenie úplnosti transpozície smerníc EÚ o verejnom obstarávaní (t. j. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ) a kompletnú a hĺbkovú právnu analýzu súladu vnútroštátnych opatrení na transpozíciu so smernicami EÚ a preklad týchto vnútroštátnych opatrení do angličtiny. Okrem toho si môže Komisia vyžiadať právnu analýzu týkajúcu sa vnútroštátnych ustanovení, ktoré, čo sa týka otázok regulácie verejného obstarávania a dodržiavania predpisov EÚ v tejto oblasti, presahujú rámec smerníc EÚ (pre ďalšie informácie pozri technické špecifikácie).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/07/2016 00:00
29/08/2016 16:00
31/08/2016 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 165-296613 Korigendum 27/08/2016 00:00
2016/S 125-222903 Oznámenie o obstarávaní 01/07/2016 00:00