Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva týkajúca sa štúdií hodnotenia opatrení spoločnej poľnohospodárske...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
01/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
AGRI-2016-EVAL-03.
Rámcová zmluva týkajúca sa štúdií hodnotenia opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecným cieľom vyváženého územného rozvoja.
Rámcová zmluva na hodnotenie štúdií analyzujúcich význam, efektívnosť, účinnosť (vrátane administratívneho zaťaženia), koherenciu a pridanú hodnotu opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu vyváženého územného rozvoja.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
23/04/2016 00:00
01/08/2016 23:59
24/08/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 112-198637 Korigendum 11/06/2016 00:00
2016/S 080-140927 Oznámenie o obstarávaní 23/04/2016 00:00