Údaje o výzve na predloženie ponúk

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Názov:
Siete regionálnej spolupráce pre priemyselnú modernizáciu – iniciatíva Reconfirm...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
09/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2016/004
Siete regionálnej spolupráce pre priemyselnú modernizáciu – iniciatíva Reconfirm.
EASME plánuje uzatvoriť zmluvu na poskytovanie služieb. Európska komisia sa zameriava na zlepšenie konkurencieschopnosti priemyslu, okrem iného, prostredníctvom poskytovania cielenej podpory regionálnym orgánom pri uskutočňovaní ich stratégií inteligentnej špecializácie s cieľom podporiť projekty partnerstva pre priemyselnú modernizáciu so zameraním na nadnárodnú, medziregionálnu a cezhraničnú spoluprácu a aktívnu účasť priemyslu a MSP. Preto je cieľom zákazky podporovať siete regiónov, priemyslu, výskumu a ďalších regionálnych zainteresovaných strán, zapájajúc ich do uplatňovania stratégií inteligentnej špecializácie, a uľahčiť spoluprácu na inovatívnych priemyselných projektoch. Konečným cieľom je podpora, návrh a začatie investičných partnerstiev naprieč hranicami s EÚ zameraných na priemyselnú modernizáciu s hráčmi z rôznych regiónov EÚ a predovšetkým zo zaostávajúcich regiónov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/04/2016 00:00
04/06/2016 23:59
Nie je k dispozícii
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 102-180966 Korigendum 28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263 Oznámenie o obstarávaní 15/04/2016 00:00