Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie služieb v súvislosti s kancelárskymi potrebami pre kancelárie vo Va...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Railways (ERA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
20/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ERA 2015 05 OP.
Obstarávanie služieb v súvislosti s kancelárskymi potrebami pre kancelárie vo Valenciennes, Lille a Angers.
Európska železničná agentúra (ERA) a Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) plánujú uzatvoriť rámcovú zmluvu na dodávku kancelárskeho vybavenia pre kancelárie vo Valenciennes, Lille a Angers. Od uchádzača sa bude požadovať, aby poskytoval všetky služby spojené s obstaraním každodenných kancelárskych potrieb, vybavenia a služieb pre 170 zamestnancov ERA, 60 zamestnancov CPVO a priebežne v súvislosti s ďalšími požiadavkami, ako aj obstaraním vybavenia pre konferencie a zasadnutia pre každodenne organizované pracovné stretnutia – asi 400 stretnutí za rok, na dvoch tretinách uvedených stretnutí sa bude zúčastňovať 5 až 25 osôb a na jednej tretine 25 až 50 osôb – a v prípade určitých hlavných stretnutí – asi 50 stretnutí za rok, na ktorých sa zúčastní približne 50 až 200 osôb.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
16/04/2016 00:00
20/05/2016 23:59
25/05/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 075-130302
Oznámenie o obstarávaní
16/04/2016 00:00