Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby dočasných zamestnancov.
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2016/13.
Služby dočasných zamestnancov.
Služby dočasných zamestnancov pre administratívne profily (časť 1) a odborníci na finančný trh (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
12/04/2016 00:00
25/05/2016 16:00
31/05/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Služby dočasných zamestnancov pre administratívne profily Nasledujúci neúplný a orientačný zoznam sa týka funkcií a úloh, ktoré majú spĺňať dočasní pracovníci v rámci tejto časti: administratívna podpora; registrácia a archivácia; všeobecná administratívna podpora; vkladanie údajov; podpora pri organizovaní stretnutí, konferencií a podujatí; korešpondencia s externými dodávateľmi; vývoj softvéru; finančná administratívna pomoc; právna podpora, pomoc v oblasti ľudských zdrojov, vodiči, pracovníci na recepcii, pracovníci používateľskej IT podpory, obsluha.
Časť 2 Služby dočasných zamestnancov pre odborníkov na finančný trh Odborníci na financie, hospodárstvo, trhy, cenné papiere atď.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 071-123333 Oznámenie o obstarávaní 12/04/2016 00:00