Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Metóda na hodnotenie perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT), ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Metóda na hodnotenie perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT), ktoré sú predmetom postupov oprávnenia a obmedzenia v kontexte sociálno-ekonomickej analýzy.
Cieľom tejto štúdie je vyvinúť metódu pripravenú na používanie pre sociálno-ekonomickú analýzu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) pri zohľadnení doteraz vykonanej činnosti. Mal by sa posúdiť vplyv látok PBT a vPvB na životné prostredie, berúc do úvahy ich podstatné vlastnosti, emisné scenáre a ich šírenie v rôznych zložkách životného prostredia. Ak je to možné, bolo by potrebné vykonať zreteľné približné vymedzenie rizika poškodenia vrátane kvantifikácie a peňažného vyjadrenia možných vplyvov na ľudské zdravie a životné prostredie. Vypracovanou metódou by sa malo umožniť zoskupovanie látok PBT a vPvB, v prípade ktorých sa predpokladajú podobné vplyvy, napríklad kvôli podobným vlastnostiam a distribučným spôsobom. V záujme vypracovania záverov týkajúcich sa úmernosti opatrení zameraných na zníženie rizík alebo s cieľom dospieť k záveru, či prevažujú sociálno-ekonomické prínosy nad rizikami vyplývajúcimi z používania látky, je potrebné vypracovať referenčný porovnávací prístup.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 133-238949
Oznámenie o obstarávaní
13/07/2016 00:00