Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora internacionalizácie prevádzkovateľov v oblasti cestovného ruchu EÚ, prop...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
31/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2016/007.
Podpora internacionalizácie prevádzkovateľov v oblasti cestovného ruchu EÚ, propagácia transeurópskych produktov cestovného ruchu a organizovanie stretnutí na podporu vytvárania kontaktov medzi podnikmi počas medzinárodných...
Všeobecným cieľom tejto zákazky je prispieť k zvýšeniu tokov cestovného ruchu z hlavných medzinárodných trhov (Čína, India, Ázia, Severná a Južná Amerika) do Európskej únie. O naplnenie tohto cieľa sa bude usilovať prostredníctvom organizovania 10 stretnutí na podporu vytvárania kontaktov medzi podnikmi (B2B) medzi prevádzkovateľmi v oblasti cestovného ruchu z EÚ a mimo EÚ, najmä MSP, pri príležitosti významných medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu. Stretnutia B2B budú podporovať európske podniky, predovšetkým MSP, pri hľadaní partnerov a ponúkaní ich výrobkov a služieb na týchto medzinárodných trhoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/04/2016 00:00
31/05/2016 23:59
07/06/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 084-147711
Oznámenie o obstarávaní
29/04/2016 00:00