Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.CSD.OP.087 – Služby mobilnej komunikácie.
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
30/05/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.CSD.OP.087.
16.CSD.OP.087 – Služby mobilnej komunikácie.
Poskytovanie služieb mobilnej komunikácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Cena
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/04/2016 00:00
30/05/2016 17:00
31/05/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 079-139454
Oznámenie o obstarávaní
22/04/2016 00:00