Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o „Prehľade sektora finančných technológií: výzvy pre európskych aktérov ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
2016/0042.
Štúdia o „Prehľade sektora finančných technológií: výzvy pre európskych aktérov a možné politické opatrenia na úrovni EÚ“ – SMART 2016/0042.
— Lepšie porozumieť oblasti finančných technológií a jej aktérom a posúdiť vplyv na bankový sektor a odvetvie finančných služieb a jeho aktérov. To bude zahŕňať prehľad kľúčových európskych aktérov a opis ich postavenia v globálnom kontexte. — Pochopiť inovačné aspekty v oblasti finančných technológií z hľadiska technologických a obchodných modelov a ich vplyvu na súčasné nariadenia. — Vypracovať rozličné možné scenáre pre budúci vývoj odvetvia finančných služieb a úlohu spoločností, ktoré pôsobia v oblasti finančných technológií, a tvorby politík/nariadení EÚ v tejto súvislosti. — Určiť špecifické problémy (napr. politické, regulačné), ktoré je potrebné vyriešiť vo vzťahu k finančných technológiám a jednotnému digitálnemu trhu, únii kapitálových trhov, retailovému bankovníctvu alebo akýmkoľvek ďalším politickým iniciatívam EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/07/2016 00:00
29/09/2016 00:00
10/10/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 138-249747
Oznámenie o obstarávaní
20/07/2016 00:00