Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Projekt na rozšírenie a modernizáciu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu – časti...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
154593-2016
Projekt na rozšírenie a modernizáciu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu – časti 561, 562, 563, 564, 59 a 77 (technické časti, časti pre vnútorné práce).
Projekt na rozšírenie a modernizáciu budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu zahŕňa postavenie prístavby k administratívnej budove na rozlohe približne 190 000 m2 a, až do rozhodnutia, ktoré sa má prijať v neskoršej fáze, obnovu existujúcej administratívnej budovy s rozlohou 65 000 m2. Tento administratívny komplex potom bude slúžiť všetkým oddeleniam Európskeho parlamentu, ktoré pracujú v Luxemburgu. Táto zákazka pokrýva nasledujúce časti: — časť 561 „Kovové dvere“, — časť 562 „Oceľovo-sklené priečky“, — časť 563 „Vnútorné stolárske práce – soklové podlahové lišty – žalúzie – krytiny okenných výklenkov“, — časť 564 „Vnútorné žalúzie“, — časť 59 „Zabudovaný nábytok – čelné panely – pohyblivé priečky – zasklenie tlmočníckych kabín“, — časť 77 „Konferenčné vybavenie“, Časti sú neoddeliteľné. Samostatné zmluvy budú pridelené po jednotlivých častiach.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
06/05/2016 00:00
14/07/2016 23:59
21/07/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 59
Zabudovaný nábytok – čelné panely – pohyblivé priečky – zasklenie tlmočníckych kabín
Časť 59 – zabudovaný nábytok – čelné panely – pohyblivé priečky – zasklenie tlmočníckych kabín: T1: zabudovaný nábytok; T2: čelné panely; T3: pohyblivé priečky; T4: zasklenie tlmočníckych kabín.
Časť 77
Konferenčné vybavenie
Časť 77 – konferenčné vybavenie: T1: konferenčné vybavenie.
Časť 561
Kovové dvere
Časť 561 – kovové dvere: T1: kovové dvere.
Časť 562
Oceľovo-sklené priečky
Časť 562 – oceľovo-sklené priečky: T1: oceľovo-sklené priečky, dvere so zasklením.
Časť 563
Vnútorné stolárske práce – soklové podlahové lišty – žalúzie – krytiny okenných výklenkov
Časť 563 – vnútorné stolárske práce – soklové podlahové lišty – žalúzie – krytiny okenných výklenkov: T1: soklové podlahové lišty, krytiny okenných výklenkov, oceľovo-sklené priečky; T2: drevené dvere.
Časť 564
Vnútorné žalúzie
Časť 564 – vnútorné žalúzie: T1: vnútorné žalúzie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 088-154593
Oznámenie o obstarávaní
06/05/2016 00:00