Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzka kancelárie Dohovoru primátorov a starostov – podporné služby pre dohov...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
11/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/B3/2016/503-535-594.
Prevádzka kancelárie Dohovoru primátorov a starostov – podporné služby pre dohovor primátorov a starostov v záujme klímy a energetiky.
Osobitným cieľom tejto zákazky je prevádzkovať kanceláriu Dohovoru primátorov a starostov v záujme klímy a energetiky a ústredné podporné služby pre program medzinárodnej mestskej spolupráce. Kancelária bude podliehať Generálnemu riaditeľstvu pre energetiku, Generálnemu riaditeľstvu pre oblasť klímy a Generálnemu riaditeľstvu pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie, ako aj útvaru pre nástroje zahraničnej politiky (FPI) a bude úzko spolupracovať s inými útvarmi Európskej komisie, najmä Spoločným výskumným centrom v Ispre, Taliansko. Zákazka bude zahŕňať najmä poskytovanie služieb, ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
22/04/2016 00:00
11/07/2016 17:00
20/07/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 079-139476
Oznámenie o obstarávaní
22/04/2016 00:00