Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
EEA/DIS/23/008 – IT poradenské služby v oblastiach modelovania údajov, zberu úda...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/08/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
16/10/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/2023/OP/0028
EEA/DIS/23/008 – IT poradenské služby v oblastiach modelovania údajov, zberu údajov, podpory geoportálu INSPIRE, infraštruktúr priestorových údajov s podporou katalogizácie metaúdajov a uchovávania údajov (2 časti).
IT poradenské služby pre Európsku environmentálnu agentúru v oblastiach modelovania údajov, zberu údajov, podpory geoportálu INSPIRE, infraštruktúr priestorových údajov s podporou katalogizácie metaúdajov a uchovávania údajov (2 časti).— časť 1: modelovanie údajov, zber údajov a podpora geoportálu INSPIRE;— časť 2: podpora katalogizácie metaúdajov a uchovávania údajov.Tieto služby je nutné obstarať od externého poskytovateľa služieb, pretože Európska environmentálna agentúra nedisponuje potrebnými kompetenciami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
1,200,000.00 EUR
72222300
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/08/2023 00:00
16/10/2023 14:00
17/10/2023 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Modelovanie údajov, zber údajov a podpora geoportálu INSPIRE
IT poradenské služby v oblastiach modelovania údajov, zberu údajov, podpory geoportálu INSPIRE.
Časť 2
Podpora katalogizácie metaúdajov a uchovávania údajov
Časť 2: podpora katalogizácie metaúdajov a uchovávania údajov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 159-504117
Oznámenie o obstarávaní
21/08/2023 00:00