Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 16/022 – Služby v oblasti likvidácie odpadu pre jednotlivé budovy, v ktorých...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 16/022.
UCA 16/022 – Služby v oblasti likvidácie odpadu pre jednotlivé budovy, v ktorých sídli Generálny sekretariát Rady Európskej únie v Bruseli a okolí.
Táto zákazka zahŕňa likvidáciu odpadu z budov, v ktorých sídli Generálny sekretariát Rady Európskej únie, vrátane 3 budov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kruhového objazdu Schuman v Bruseli, a skladu, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Overijse. Likvidácia sa bude týkať nasledujúcich typov odpadu: trieda II, trieda III (stavebný odpad), nebezpečný odpad (napr. atramentové náplne, batérie, žiarovky, oleje, rozpúšťadlá), zdravotnícky odpad, sklo, drevo, kov, plastové fľaše a nádoby, kovové nádoby a obaly, kartóny, elektrické spotrebiče, IT, okrem papiera, lepenky a polystyrénu.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
29/04/2016 00:00
25/07/2016 23:59
26/05/2016 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 084-147730 Oznámenie o obstarávaní 29/04/2016 00:00