Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborná a vedecká pomoc v súvislosti s vykonávaním nariadenia Európskeho parlame...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
13/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.2/SER/2016/0011.
Odborná a vedecká pomoc v súvislosti s vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22.10.2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.
V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22.10.2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov sa stanovuje niekoľko opatrení, ktoré si vyžadujú osobitné vedecké a odborné znalosti v rozsiahlej oblasti činnosti. Cieľom obstarávania je poskytnúť Komisii potrebné znalosti na podporu včasného a náležitého uplatňovania nariadenia, najmä v týchto oblastiach: revízia a aktualizácia šablón na podporu členských štátov pri predkladaní informácií Komisii; revízia a aktualizácia analytických metodík určených na analýzu informácií, ktoré poskytujú členské štáty; analýza a hodnotenie informácií a žiadostí, ktoré predkladajú členské štáty; analýza a posudzovania týkajúce sa zákonných sťažností alebo petícií; zber, analýza a hodnotenie informácií a údajov; vypracovanie a aktualizácia technických sprievodných dokumentov, výkladových poznámok a ostatných informačných a komunikačných materiálov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
28/04/2016 00:00
13/06/2016 16:00
27/06/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 083-146603 Oznámenie o obstarávaní 28/04/2016 00:00