Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odstránenie a skladovanie
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/02/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/03/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIL/06/PO/2017/003.
Odstránenie a skladovanie
Táto zákazka pozostáva z 2 častí. Časť 1 sa týka služieb odstránenia, prepravy, montáže a manipulácie s nábytkom, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa (položka I), ako aj správy vyradeného nábytku (položka II). Časť 2 sa týka služieb súvisiacich so skladovaním a správou tovaru a nábytku vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
15/02/2017 00:00
17/03/2017 16:30
21/03/2017 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby odstránenia, prepravy, montáže, manipulácie a správy vyradeného nábytku
Položka I: odstránenie, preprava, montáž a manipulácia v súvislosti s nábytkom, kancelárskym vybavením a kancelárskymi potrebami, počítačovým zariadením a zariadením kancelárskej automatizácie, balenými alebo voľne uloženými dokumentmi a všetkými inými tovarmi patriacimi verejnému obstarávateľovi. Položka II: správa vyradeného nábytku určeného na spracovanie v súlade s nasledujúcimi 3 možnosťami, ktoré sú uvedené podľa priority: opätovné využitie, recyklácia alebo likvidácia.
Časť 2
Zabezpečenie priestoru na skladovanie a správa tovaru a nábytku vo vlastníctve verejného obstarávateľa
Služby sa týkajú poskytnutia priestoru na skladovanie tovaru a nábytku, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ako aj správy skladovaného tovaru (vstup do skladu a odstránenie zo skladu).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 032-057177
Oznámenie o obstarávaní
15/02/2017 00:00