Údaje o výzve na predloženie ponúk

The tenderers are informed that the question deadline is set to 7 September 2016. No questions will be allowed after this date.
Názov:
MTS III (mobilné telefónne komunikačné služby).
Obstarávateľ:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
12/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
DIGIT/R3/PO/2016/022.
MTS III (mobilné telefónne komunikačné služby).
Poskytovanie služieb mobilnej komunikácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/06/2016 00:00
12/09/2016 15:00
14/09/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Mobilné komunikácie a služby (vrátane asistenčných služieb)
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Časť 2
Infraštruktúra a služby SMS brány (vrátane asistenčných služieb)
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 123-219869
Oznámenie o obstarávaní
29/06/2016 00:00