Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analytická kapacita pre medzinárodné opatrenia v oblasti klímy (obnoviteľné)
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/08/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
22/09/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA/2023/OP/0015
Analytická kapacita pre medzinárodné opatrenia v oblasti klímy (obnoviteľné)
Emisie skleníkových plynov sa musia v roku 2030 znížiť o 43 % v porovnaní s úrovňami z roku 2019, aby sa udržal priebeh vývoja emisií na úrovni 1,5 stupňa. Rozdiel v znižovaní emisií do roku 2030 a po ňom je výzvou na zvýšenie ambícií ako aj na realizáciu. Analytická kapacita založená na modelovaní emisií skleníkových plynov poskytuje základ na prekonanie medzier v ambíciách aj v realizácii, keďže prispieva k vedomostnej základni potrebnej na navrhnutie účinných politík a regulácie v oblasti klímy. Preto sa vyžaduje nepretržité modelovanie s cieľom reagovať na naliehavú výzvu na zvýšenie opatrení v oblasti klímy do roku 2030 a analyzovať nové vnútroštátne stanovené záväzky týkajúce sa znižovania emisií, ako aj nové a aktualizované dlhodobé stratégie nízkouhlíkového rozvoja, ktorých cieľom je neutralita CO2 okolo roku 2050. Verejný obstarávateľ požaduje prístup k najmodernejším analytickým kapacitám v oblasti opatrení na zmiernenie globálnych klimatických zmien, ako aj kvantitatívnej analýzy a scenárov na zmiernenie globálnych klimatických zmien odvodených od modelov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
1,400,000.00 EUR
1,400,000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/08/2023 00:00
22/09/2023 16:30
25/09/2023 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 148-471311
Oznámenie o obstarávaní
03/08/2023 00:00