Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ex post hodnotenie programov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 fi...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/07/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
21/08/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
REGIO/2023/OP/0037
Ex post hodnotenie programov politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 financovaných z EFRR. Pracovný balík 12 – Štúdia o reakcii na krízu (2022CE16BAT147)
Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku plánuje obstarať štúdiu na zhodnotenie rôznych typov nástrojov reakcie na krízu, ktoré boli naplánované, zaradené do programu a zavedené od roku 2020 prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) v období rokov 2014 – 2020. Posúdi ich odôvodnenie a dôkazy o ich účinnosti, efektívnosti, koherentnosti s inými nástrojmi reakcie na krízu, ich relevantnosti a prínose zapojenia Únie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79419000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/07/2023 00:00
21/08/2023 16:00
22/08/2023 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 129-409305
Oznámenie o obstarávaní
07/07/2023 00:00