Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Komunikačné služby v rámci mestskej počítačovej siete a rozľahlej počítačovej si...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
16/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
OP-1305.
Komunikačné služby v rámci mestskej počítačovej siete a rozľahlej počítačovej siete pre skupinu Európskej investičnej banky.
Poskytovanie komunikačných služieb v rámci mestskej počítačovej siete a rozľahlej počítačovej siete pre skupinu Európskej investičnej banky. Táto výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 2 samostatné časti, každá časť predstavuje odlišnú oblasť alebo trh: časť 1: komunikačné služby v rámci mestskej počítačovej siete (dátové spojenia, internetové a hlasové služby pre budovy a pracoviská skupiny EIB v Luxemburgu); časť 2: komunikačné služby v rámci rozľahlej počítačovej siete (wide area network – WAN) (dátové spojenia a služby pre externé kancelárie skupiny EIB mimo Luxemburgu). EIB podpíše rámcovú zmluvu s jedným hospodárskym subjektom pre každú samostatnú časť. Uchádzači môžu predložiť ponuku na 1 časť alebo obe časti; banka nepovažuje predloženie ponúk na obe časti ani za výhodu, ani za nevýhodu. Ponuky sa budú hodnotiť samostatne pre každú časť.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
27/05/2016 00:00
16/09/2016 23:59
23/09/2016 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Komunikačné služby v rámci mestskej počítačovej siete (dátové spojenia, internetové a hlasové služby pre budovy a pracoviská skupiny EIB v Luxemburgu)
Nové riešenie, ktoré sa má realizovať, musí naďalej umožňovať EIB využívať efektívnu komunikačnú infraštruktúru (dátová, internetová, hlasová a video komunikácia), aby mohli všetky jej luxemburské kancelárie komunikovať medzi sebou, ako aj s 2 jej dátovými centrami, ktoré sa nachádzajú v e-Business and Resilience Centre Windhof a Hitec. Služba musí vychádzať zo vzorovej technológie s vysokoúrovňovými cieľmi, čo sa týka dostupnosti, výkonu a bezpečnosti. Služba sa bude poskytovať prostredníctvom rámcovej zmluvy o službách a bude sa riadiť príslušnými dohodami o úrovni služieb.
Časť 2
Komunikačné služby v rámci rozľahlej počítačovej siete (wide area network – WAN) (dátové spojenia a služby pre externé kancelárie skupiny EIB)
Nové riešenie, ktoré sa má realizovať, musí naďalej umožňovať EIB využívať efektívnu komunikačnú infraštruktúru (dátová, internetová, hlasová a video komunikácia), aby mohli všetky jej externé kancelárie po celom svete komunikovať medzi sebou, ako aj s kanceláriami a miestami v Luxemburgu. Služba musí vychádzať zo vzorovej technológie s vysokoúrovňovými cieľmi, čo sa týka dostupnosti, výkonu a bezpečnosti. Služba sa bude poskytovať prostredníctvom rámcovej zmluvy o službách a bude sa riadiť príslušnými dohodami o úrovni služieb.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 151-272598
Korigendum
06/08/2016 00:00
2016/S 101-179698
Oznámenie o obstarávaní
27/05/2016 00:00