Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb na podporu ekodizajnu výrobkov súvisiacic...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/07/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
20/09/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2023/OP/0018
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb na podporu ekodizajnu výrobkov súvisiacich s energiou, ekodizajnu udržateľných výrobkov a označovania energetickými štítkami
Cieľom rámcovej zmluvy je poskytnúť verejnému obstarávateľovi vysokokvalifikovanú environmentálnu, technicko-ekonomickú analýzu a vedeckú podporu procesu tvorby politiky týkajúceho sa uplatňovania politík výrobkov, konkrétne nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov („nariadenie“) alebo smernice o ekodizajne až do prijatia nariadenia, a v prípade potreby aj environmentálnej značky EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
14,000,000.00 EUR
90700000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/07/2023 00:00
20/09/2023 16:00
22/09/2023 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Prípravné štúdie, technické štúdie, prehľadové štúdie, štúdie na podporu posúdenia vplyvu, spotrebiteľské štúdie a technická pomoc v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov a environmentálnej značky EÚ
Prípravné štúdie, technické štúdie, prehľadové štúdie, štúdie na podporu posúdenia vplyvu, spotrebiteľské štúdie a technická pomoc v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov a environmentálnej značky EÚ.
Časť 2
Technická pomoc s normalizačnými činnosťami v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov
Technická pomoc s normalizačnými činnosťami v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2023/S 139-444294
Oznámenie o obstarávaní
21/07/2023 00:00