Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o kariérnych vplyvoch financovania Európskej rady pre výskum.
Obstarávateľ:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ERCEA/A1/PO/2016/07.
Štúdia o kariérnych vplyvoch financovania Európskej rady pre výskum.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb medzi Výkonnou agentúrou Európskej rady pre výskum (ERCEA) a hospodárskym subjektom na poskytnutie štúdie o kariérnych vplyvoch financovania Európskej rady pre výskum (ERC). Cieľom štúdie je poskytnúť komplexný prehľad o vplyve, ktorý má financovanie zo strany ERC na kariéru hlavných výskumných pracovníkov ERC a ich tímov so zameraním na mladých výskumníkov. Štúdia pomôže získať informácie o vplyve na kariérny postup, ale aj o druhu profesijnej dráhy, na ktorú členovia nastúpia po skončení projektu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
22/07/2016 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
19/09/2016 23:59
30/09/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 140-252543 Oznámenie o obstarávaní 22/07/2016 00:00