Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdie o energetickom systéme EÚ na podporu politiky.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
22/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C2/2016-489.
Štúdie o energetickom systéme EÚ na podporu politiky.
V energetických balíkoch na roky 2020 a 2030 sa EÚ zaviazala: — znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 o 20 % v roku 2020 a o 40 % v roku 2030, — dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov energie vo výške 20 % do roku 2020 a aspoň 27 % do roku 2030, — zvýšiť úrovne energetickej účinnosti o 20 % do roku 2020 a o 27 % do roku 2030. Tieto ciele, samozrejme, prispievajú k silnejšej bezpečnosti dodávok (v roku 2013 sa viac ako 50 % energie v EÚ doviezlo), udržateľnejšiemu energetickému sektoru, pokiaľ možno bez ovplyvnenia konkurencieschopnosti. V tomto prostredí má zohrávať ústrednú úlohu elektrická sieť. V roku 2014 pochádzalo 26 % energie EÚ z obnoviteľných zdrojov energie. Približne 10 % celkovej elektriny v EÚ pochádza z elektrickej energie z rôznych obnoviteľných zdrojov energie (napríklad veterná a slnečná). Vzhľadom na zvyšujúci sa počet zariadení a na očakávaný prienik tepelných čerpadiel a elektrických vozidiel sa očakáva, že sa podiel elektrickej energie na celkovej spotrebe energie zvýši a podiel obnoviteľných zdrojov energie pri elektrickej energii by mohol predstavovať do roku 2030 až 50 %, pričom významný podiel budú mať rôzne zdroje.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
04/06/2016 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
22/07/2016 17:00
29/07/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 190-388248 Korigendum 04/10/2017 00:00
2017/S 178-363702 Korigendum 16/09/2017 00:00
2016/S 107-189995 Oznámenie o obstarávaní 04/06/2016 00:00