Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie rezervačného systému/systému vydávania lístkov so zabezpečením vývoj...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2016/148.
Poskytnutie rezervačného systému/systému vydávania lístkov so zabezpečením vývoja/zákazníckych úprav produktu, komplexných služieb hostingu, údržby a podpory a obstaranie podporného hardvéru.
Dodávateľ bude zodpovedný za poskytnutie funkčného rezervačného systému pre Európsky parlament, a to buď prostredníctvom priameho predaja a/alebo licenčnej zmluvy. Európsky parlament bude úplným vlastníkom tohto rezervačného systému vrátane zdrojových kódov. Dodávateľ bude zodpovedný za zákaznícke úpravy a vývoj tohto rezervačného systému tak, aby spĺňal potreby Európskeho parlamentu. Dodávateľ bude úzko spolupracovať s vedúcim projektu a príslušnými útvarmi EP na finalizácii požiadaviek (analýza) a zabezpečovať potrebný vývoj a vykonávať zákaznícke úpravy v spolupráci s vedúcim projektu EP. Dodávateľ bude organizovať školenia pre pracovníkov útvarov pre návštevníkov (prispôsobené potrebám rôznych používateľských profilov) pred spustením každej fázy alebo po prípadných väčších aktualizáciách softvéru. Systémoví administrátori budú potrebovať dodatočné školenie na to, aby mohli plniť svoje úlohy. Niektorí, prípadne všetci systémoví administrátori by mali tiež absolvovať školenie o jednoduchom riešení problémov týkajúcich sa zakúpeného hardvéru. Systémoví administrátori by mohli byť vyškolení ako školitelia, vďaka čomu by mohli viesť pravidelné školenia pre nových zamestnancov. Dodávateľ bude tiež zodpovedný za poskytnutie aktuálnych používateľských príručiek v angličtine, ktoré budú pokrývať všetky funkcie rezervačného systému a prípadného zakúpeného softvéru s cielenými časťami pre rôzne používateľské profily. Príručky budú aktualizované po akýchkoľvek zmenách. Dodanie rezervačného systému sa bude vykonávať vo fázach/moduloch.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
19/05/2016 00:00
28/06/2016 17:00
11/07/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 095-170072
Oznámenie o obstarávaní
19/05/2016 00:00