Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o vyhodnotení, preskúmaní a zlepšovaní politiky EÚ v oblasti vodn...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
20/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.1/FRA/2016/0014.
Rámcová zmluva o vyhodnotení, preskúmaní a zlepšovaní politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva.
Poskytnutie služieb pre oddelenie „Voda“ Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie v súvislosti s nasledujúcimi: — nezávislé, nestranné a presné potrebné práce a poradenstvo o vedeckých, sociálno-ekonomických a technických otázkach týkajúcich sa záležitostí, ktoré rieši spoločná implementačná stratégia (CIS) rámcovej smernice o vode (WFD) a smernice o povodniach (FD), — odborné poradenstvo pre Komisiu v oblasti integrovaného hodnotenia uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti vody (WFD, smernica o prioritných látkach, smernica o podzemných vodách a smernica o povodniach) a 2. plán správy povodia (RBMP)/1. plán riadenia povodňových rizík (FRMP), so zameraním sa na problémy, ako je napríklad koordinácia realizovaná zo strany členských štátov pri jednotlivých krokoch v procese plánovania WFD a FD a uplatňovanie ostatných súvisiacich smerníc v oblasti životného prostredia, — odborná pomoc pre Komisiu pri dôkladných posudzovaniach uplatňovania WFD/FD v členských štátoch v otázke vybraných problémov súvisiacich s osobitnými potrebami, — odborné poradenstvo pre posudzovanie informácií týkajúcich sa prípadov možných porušení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
07/05/2016 00:00
20/06/2016 16:00
04/07/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 089-155809 Oznámenie o obstarávaní 07/05/2016 00:00