Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zmluva o obstarávaní služieb týkajúca sa štúdie o odporúčaných aktualizáciách a ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
29/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
2016-389.
Zmluva o obstarávaní služieb týkajúca sa štúdie o odporúčaných aktualizáciách a úpravách analýzy nákladov a výnosov celého energetického systému pre plyn [článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)...
Štúdia o odporúčaných aktualizáciách a úpravách analýzy nákladov a výnosov celého energetického systému pre plyn [článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013].
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
25/05/2016 00:00
29/06/2016 23:59
06/07/2016 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 099-176455 Oznámenie o obstarávaní 25/05/2016 00:00