Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb s cieľom postupovať smerom k dobrému envir...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.2/FRA/2016/0017.
Rámcová zmluva na poskytnutie služieb s cieľom postupovať smerom k dobrému environmentálnemu stavu európskych morských vôd prostredníctvom vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii.
Všeobecným cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytovať služby pre oddelenie pre morské prostredie v rámci Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17.6.2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Marine Strategy Framework Directive – MSFD) v záujme dosiahnutia alebo udržiavania „dobrého environmentálneho stavu“ (Good environmental status, GES). Okrem toho bude podporovať koherenciu vykonávania smernice MSFD v rámci a medzi morskými regiónmi a zabezpečí súlad s právnymi povinnosťami podľa legislatívy EÚ a medzinárodných dohôd. Tento postup má byť realizovaný interaktívnym spôsobom prostredníctvom odborných stretnutí a workshopov, konzultácie s členskými štátmi, regionálnych dohovorov o moriach a zapojenia zainteresovaných strán a vedeckej spoločnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
14/05/2016 00:00
28/06/2016 16:00
08/07/2016 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 093-165665
Oznámenie o obstarávaní
14/05/2016 00:00