Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.CAT.OP.092 – Arktický výcvik – štúdia.
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.CAT.OP.092.
16.CAT.OP.092 – Arktický výcvik – štúdia.
Na účely tejto štúdie sa bude brať do úvahy územie do 60° severnej zemepisnej šírky. Oblasť analýzy výcviku by sa mala zamerať na spôsobilosť (vojenskej) jednotky (loď, čata, základňa, prístavná jednotka, veliteľské stanovisko) plniť úlohy severne v rámci definovaných operačných scenárov. Patria sem všetky služby, ktoré sa zúčastňujú na námorných operáciách a činnostiach počas celého operačného cyklu (plánovanie/prípravy, zapojenie, presun). Individuálne spôsobilosti by však nemali byť vylúčené. Štúdia bude skúmať možnosti, ktoré ponúkajú súčasné arktické výcvikové kapacity, čo sa týka spolupráce v regióne – najmä tie, ktoré sa týkajú európskeho priestoru – ale aj doplnkovým a kooperatívnym spôsobom s priestorom NATO.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/05/2016 00:00
28/06/2016 17:00
29/06/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 098-174806
Oznámenie o obstarávaní
24/05/2016 00:00