Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Stratifikácia mastra LUCAS 2018.
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
05/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/E/2016/016.
Stratifikácia mastra LUCAS 2018.
Cieľom tejto verejnej výzvy na predloženie ponúk („Stratifikácia mastra LUCAS 2018“) je poskytnúť Komisii vrstvu na výber 714 474 bodov základnej mriežky LUCAS 2018 (mriežka s bodmi 2 x 2 km, ktorá zahŕňa celkovo 1 097 964 bodov z 28 členských štátov EÚ). Práca sa bude týkať týchto aspektov/úloh: 1) získanie leteckých/satelitných snímok zo štvorcovej plochy s rozlohou 500 x 500 m okolo každého bodu (známe aj ako imagette), ktorá sa má fotograficky zmapovať; 2) získavanie pomocných informácií na podporu prác na fotografickom mapovaní, ak je to vhodné; 3) fotografické mapovanie a zatriedenie každého jedného bodu do jednej z 10 vrstiev a 1 parametra podľa poskytnutých pokynov; 4) kontrola kvality.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/06/2016 00:00
29/07/2016 16:00
29/07/2016 00:00
05/08/2016 16:30
12/08/2016 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 118-209541 Oznámenie o obstarávaní 21/06/2016 00:00