Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby právneho poradenstva pre zamestnancov Úradu Európskej únie pre duševné vl...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
16/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/005/16.
Služby právneho poradenstva pre zamestnancov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).
Cieľom tejto výzvy na súťaž je v prvom rade poskytnúť zamestnancom EUIPO služby právneho poradenstva poskytujúc právnu pomoc v súvislosti so všetkými osobnými problémami, ktoré majú vplyv na samotných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Tieto konzultácie sa nesmú nikdy týkať súčasnej práce, zákonných alebo zmluvných otázok medzi zamestnancami a EUIPO. V druhom rade sa bude táto zákazka týkať poskytovania informácií oddeleniu ľudských zdrojov o španielskych administratívnych právnych predpisoch, poradenstva, pomoci s prípravou dokumentov, poradenstva pre oficiálne inštitúcie a sprostredkovania.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/05/2016 00:00
16/08/2016 23:59
17/06/2016 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 103-183469
Korigendum
31/05/2016 00:00
2016/S 097-173045
Oznámenie o obstarávaní
21/05/2016 00:00