Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.CAT.OP.088 – Veľké dáta v prostrediach modelovania a simulácie obrany (Bidade...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
12/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.CAT.OP.088.
16.CAT.OP.088 – Veľké dáta v prostrediach modelovania a simulácie obrany (Bidadems).
Cieľom tejto štúdie je pochopiť a podrobne opísať v rámci životného cyklu budúcich vojenských systémov, v ktorých sa využíva modelovanie a simulácia, možný vplyv veľkých dát na: — zjednodušenie návrhu vojenskej simulácie, — vytvorenie (ľahšie/rýchlejšie) realistickejších scenárov a prostredí, — zlepšenie využívania výsledkov simulácie, — poskytovanie nových príležitostí v rámci podpory modelovania a simulácie, — podporu skúšobných a hodnotiacich činností, — zavedenie nových funkcií. Vďaka tejto štúdii by sa mali uľahčiť budúce projekty spolupráce v oblasti obrany EÚ s cieľom vyvinúť novú generáciu vojenských simulačných systémov, ktoré budú vychádzať alebo budú využívať nástroje a procesy veľkých dát. Takisto by mala prispieť k lepšiemu využívaniu rýchlo sa vyvíjajúcich technológií s dvojakým použitím pre špecifické vojenské aplikácie modelovania a simulácie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
07/06/2016 00:00
12/07/2016 12:30
12/07/2016 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 108-192157
Oznámenie o obstarávaní
07/06/2016 00:00