Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup digitálneho modelu povrchu na vonkajších hraniciach EÚ.
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
12/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/286/RS.
Nákup digitálneho modelu povrchu na vonkajších hraniciach EÚ.
Nákup súpravy priestorových údajov digitálneho modelu povrchu (DSM), ktorý sa môže použiť na analýzy a vizualizácie. Digitálnym modelom povrchu (DSM) sa rozumie digitálny výškový model, ktorý zahŕňa projekciu „prvého povrchu“ (napr. vegetácia a umelo vytvorené stavby).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
27/05/2016 00:00
12/07/2016 16:00
19/07/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 101-179691
Oznámenie o obstarávaní
27/05/2016 00:00