Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
16.CPS.OP.043 – Zlepšenie a údržba softvéru pre plán rozvoja kapacít.
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
06/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.CPS.OP.043.
16.CPS.OP.043 – Zlepšenie a údržba softvéru pre plán rozvoja kapacít.
Služby súvisiace so skvalitnením a údržbou nástroja pre plány rozvoja kapacít.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie uvedenej vyššie v bode I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/08/2016 00:00
06/10/2016 17:00
07/10/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 156-281932
Oznámenie o obstarávaní
13/08/2016 00:00