Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vývoj nástroja na podporu rozhodovacieho procesu v súvislosti so sledovaním a re...
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
11/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2016/OCS/5962/01.
Vývoj nástroja na podporu rozhodovacieho procesu v súvislosti so sledovaním a reguláciou vektorov vírusových ochorení dengue, chikungunya a zika v Európe.
ECDC chce uzatvoriť rámcovú zmluvu s dodávateľom, ktorý dokáže zabezpečiť odborné znalosti v oblasti 1) epidemiológie a modelovania cyklu prenosu v prípade vírusových ochorení dengue, chikungunya a zika; 2) sledovania a regulácie komárov ako vektorov; 3) systematického prehľadu literatúry a metaanalýzy a 4) vytvorenia počítačových a webových aplikácií pre nástroj, podľa možnosti s využitím kódu Matlab (http://se.mathworks.com/products/matlab/index.html). Dodávateľ/tím dodávateľov bude pracovať v úzkej spolupráci s ECDC, aby tak mohol poskytovať ECDC podporu pri vývoji nástroja na podporu rozhodovacieho procesu v súvislosti so sledovaním a reguláciou ochorení prenášaných inváznymi komármi v Európe.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
03/06/2016 00:00
11/07/2016 16:30
18/07/2016 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 119-211204
Korigendum
22/06/2016 00:00
2016/S 106-188191
Oznámenie o obstarávaní
03/06/2016 00:00