Údaje o výzve na predloženie ponúk

Due to an unexpected situation, e-Submission will request to submit your Tender for both lots. In case you are only applying for 1 lot, you are kindly requested to put 0 on the price and attach an empty/blank Financial and Technical tender document for the lot you DON’T wish to apply. For more info call +(32) 229 71063 or send an email to: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu
Názov:
Prenájom pobrežných plavidiel na viacúčelové činnosti – časť 1: pobrežné plavidl...
Obstarávateľ:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EFCA/2016/OP/02.
Prenájom pobrežných plavidiel na viacúčelové činnosti – časť 1: pobrežné plavidlo v severnom Atlantiku, časť 2: pobrežné plavidlo v Stredozemnom mori.
Cieľom obstarávania je prenájom viacúčelových pobrežných plavidiel zo strany EFCA. Plavidlá budú predovšetkým nasadené ako plavidlá na kontrolu rybolovu a hliadkové plavidlá, t. j. platforma, z ktorej budú inšpektori Únie, členských štátov a tretích krajín v oblasti rybolovu vykonávať v medzinárodných vodách EÚ monitorovanie, nalodenie a inšpekciu rybárskych plavidiel a súvisiacich plavidiel na podporu a prepravu. Takéto činnosti vždy bude koordinovať úradník CFCA na palube plavidiel. Z hľadiska možných viacúčelových operácií v rámci európskej spolupráce v oblasti funkcií pobrežných stráží sa plavidlá nasadia aj na operácie iné ako kontrola rybolovu. Takéto operácie budú súvisieť najmä s: — poskytovaním poradenstva a podporou počas pátracích a záchranných situácií, — prerušením prepravných trás, — odhaľovaním trestnej činnosti, — zaistením uplatňovania iných právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/07/2016 00:00
14/09/2016 15:00
15/09/2016 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Pobrežné plavidlá na viacúčelové činností v severnom Atlantiku
Prenájom viacúčelových pobrežných plavidiel s posádkou.
Časť 2
Pobrežné plavidlo na viacúčelové činností v Stredozemnom mori
Prenájom viacúčelových pobrežných plavidiel s posádkou.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 132-237099
Oznámenie o obstarávaní
12/07/2016 00:00