Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vypracovanie a organizácia odbornej prípravy pre malé a stredné podniky v oblast...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
06/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2015/CPPI/PP/CO02/0174.
Vypracovanie a organizácia odbornej prípravy pre malé a stredné podniky v oblasti spotrebiteľských práv v digitálnom veku.
Cieľom zákazky je vypracovať a zorganizovať odbornú prípravu v oblasti spotrebiteľských práv pre malé a stredné podniky, ktoré ponúkajú svoje produkty (tovary, služby a digitálne produkty) prostredníctvom digitálnych médií (vrátane webových stránok a aplikácií). V rámci projektu sa osobitný dôraz bude klásť na začínajúce podniky, mikro a malé podniky, ako aj ich existujúce podporné služby a ponuky odbornej prípravy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I 3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/06/2016 00:00
06/09/2016 12:00
08/09/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 122-218064
Oznámenie o obstarávaní
28/06/2016 00:00