Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vývoj a testovanie počítačového simulačného modelu na posúdenie vplyvu iniciatív...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
08/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2016/J.3/0049/OC.
Vývoj a testovanie počítačového simulačného modelu na posúdenie vplyvu iniciatív v oblasti sociálnych inovácií prostredníctvom IKT, ktoré podporujú sociálne investície v EÚ (i-FRAME 2.0).
Cieľom štúdie je poskytovať podporu pre JRC-IPTS pri tvorbe a testovaní počítačového simulačného softvéru na realizáciu metodického rámca hodnotenia vplyvu iniciatív v oblasti sociálnych inovácií prostredníctvom IKT, ktoré podporujú sociálne investície (v skratke i-FRAME), navrhnutého v rámci výskumu v oblasti sociálnych inovácií prostredníctvom IKT, prebiehajúceho v rokoch 2014 až 2015.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/06/2016 00:00
08/07/2016 23:59
14/07/2016 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 109-194018
Oznámenie o obstarávaní
08/06/2016 00:00